image-236114-Vasco.PNG
Ventilatie
Sinds enkele jaren is het volgens de wetgever verplicht om te ventileren. Mensen hebben nog vaak vooroordelen ten op zichte van ventileren. Maar men vergeet vaak dat goed isoleren, luchtdicht bouwen  en ventileren samen hand in hand moeten. Want men zal goed isoleren voor het energieverbruik naar beneden te krijgen. Hierdoor moet men luchtdicht bouwen om schimmels en condens te vermijden. Maar door het luchtdicht bouwen zal men ook verse lucht moeten toevoeren in de woning e vervuilde lucht afvoeren. Dit op een zo energetisch mogelijke manier.

Continu ventileren helpt ook zeer goed tegen allergiën en andere neven effecten van vervuilde lucht (hoofdpijn). 

U kan een ruimte ventileren met verschillende ventilatiesystemen. TVA Technics zal u helpen met de juiste keuze van ventilatiesysteem voor uw project.

TVA Technics dimensioneert en installeert het kanaal werk met grote zorg en aandacht voor de mens en de EPB regelgeving. Want als een installatie perfect werkt zal u er geen hinder (geluid) van ondervinden, Ook de inregeling nemen wij voor eigen rekening.